CAST · CAT · ENG

Per nosaltres els resultats tenen 2 dimensions irrenunciables:

• La creació de valor social i econòmic.

• La generació de benefici per al treballador, l'empresa i la societat.

La nostra estrategia i enfoc empresarial es basa en criteris de qualitat en productes i excel·lència humana per la generació d'un canvi social.

 

Per això conjuminem sempre 3 accions paral·leles i compromeses:

 

• Qualitat en els productes

   Sans, bons i pròxims.

• Qualitat en les persones

Donem feina a 280 persones, el 80% amb fragilitats mentals i en risc d’exclusió social.

• Una marca social

   Consolidada i que vola arreu del món!

 

 

Proveïdors, Públic objectiu, Visió, Oportunitat, Creació llocs de treball, Escalabilitat, Capital social, Responsabilitat col·lectiva, Clients, Impacte social, Participació , Enfocament econòmic, Persones socialment excloses, Activitat econòmica , Transparència, Necessitat social, Innovació, Territorialitat, Ànim de lucre limitat, Lucre, Ètica, Empresa, Forma jurídica, Esperit emprenedor, Impacte ambiental, Transformació social, Impacte, Sense ànim de lucre, Capacitat transformadora, Sostenibilitat econòmica, Interès col·lectiu, Gestió empresarial, Respostes innovadores, Missió social, Passió, Capital, Capital humà, Capacitat de lideratge

 

Cuina Justa és una experiència d’èxit on hi participen fins a 250 treballadors de diversa edat i condició, joves i grans, artesans i competents, a més de les 10.000 persones que cada dia s’entaulen amb nosaltres viatjant amb avió, tren o per carretera.

 

Alex Pujol

Jaume Bosch i Mestres

(Vocal)

 Consell Comarcal del

Baix Llobregat

Representant: Xavi Paz

Penche (Vocal)

María Roser Corbella i Bofarull

Vocal)

Francisco Fernandez i Ontivei-os

(Vocal)

Josep Miarnau Montserrat

( Vocal )

Bru Rovira i Jarque

( Vocal )

Francesc Vila Codina

( Vocal )

Marius Rubiralta i Alcañiz

( Vocal )

 

Àngela Jover

Eugenio Diaz

Francesc Vilà

Carme Ocaña

Eduarf Ponce

Sofia Carrasco

Elena Calendria

Josep Lluís Cleries i González

(President)

Abadia de Nostra Senyora de Montserrat

Representant: P. Sebastia M. Bardolet i Pujo!

(Vicepresident)

Mercé Ódena i Vendrell

(Secretaria)

Formem part de la Fundación Lealtad (organisme que avalua les ONG sobre el compliment de la transparència i les bones pràctiques).

Formem pard de la cartera de serveis del Departament de Benestar i Familia.

Publicació de l’Auditoria Econòmica anual.

Tenim un codi ètic avalat per la càtedra d’ètica de la Universitat Ramon Llull, que està al vostre abast.

Així com les obres necessiten del coratge, del pensament i de la feina de molta gent –patrons, prescriptors, voluntaris, amics, administracions, entitats i treballadors–, també es nodreixen del reconeixement obtingut.

 

Durant la nostra trajectòria com a empresa social ens han acompanyat entitats com l’associació Atades, la fundació Corresponsables i l’editorial Proteus, les quals sempre han assenyalat l’esforç dedicat a elevar la condició de treballador a la dignitat que es mereix en una empresa competitiva com Cuina Justa.

 

Premi en la categoria d’Iniciativa Empresarial per la lluita per la dignitat de les persones amb fragilitats mentals i socials mitjançant la seva inserció sociolaboral.

Premi a les iniciatives més innovadores i sostenibles en l’àmbit de la responsabilitat social.

Premis solidaris ONCE Catalunya 2014

Premi en la categoria d'empresa d'economia social.

Premis Ciutat Sant Boi 2014

Premi al reconeixement de la trajectòria com empresa compromesa amb la societat

Premi en reconeixement al seu programa d’inserció laboral de col·lectius especialment fràgils.

La responsabilitat social corporativa respon a l’objectiu de les empreses de contribuir a la societat per garantir una vida bona per a tots.

Una important diferència és el valor que han adquirit les preocupacions socials, les desigualats o el medi ambient en la societat actual. Per això mateix col·laborem, entre d’altres, amb:

 

- Càritas

- Ajudes als menjadors escolars a aquells nens que viuen situacions més precàries.

- Comunitat de Sant Egidi

- ONG, Nutrició sense fronteres

 

Cuina Justa, una empresa solidaria al bell mig d’itineraris on calen actuacions de rehabilitació del teixit social

 

Carretera Sta Creu de Calafell, 106.  ·  08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona (Spain)  ·  Tel. +34 93 630 32 34